Partners in Tanzania

Mara

Victoria Farming & Fishing organization

Mtandao wa Vikundi Vya Wakulima na Wafugaji Nyancha

Africa Inland Church of Tanzania Dioceses of Mara and Ukerewe

Bunda Farmers Development Support Organization

Muungano wa Vikundi vya Wakulima, Wafugajina Wavuvi Ukerewe

Shirika la Wakulima Wetu Tarime

Kagera

Foundation For Local Capacity in Agriculture Development

Shirika la Maendeleo ya Kilimo na Ufugaji Musoma

Karagwe Development & Relief Service

Mavuno

Maendeleo ya Wakulima

Elsewhere

MIICO Mbeya

Farmers Empowerment Initiative Mwanza